Rada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego ds. Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie została powołana Zarządzeniem nr 482/2022 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 23 marca 2022 roku.

Zarządzenie nr 482/2022 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z 23 marca 2022 r. w sprawie powołania Rady Dialogu Społecznego ds. Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie (PDF)

Regulamin funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego ds. Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie (PDF).

Do zadań Rady należy w szczególności wyrażanie opinii i rekomendowanie rozwiązań w zakresie:

 1. dobrostanu zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie;
 2. realizacji zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy;
 3. polityki adopcyjnej zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie;
 4. organizacji przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie (zwanego dalej „Schroniskiem”) wolontariatu oraz współpracy z wolontariuszami Schroniska;
 5. sytuacji epizootycznych na terenie m.st. Warszawy, mogących mieć wpływ na dobrostan zwierząt w Schronisku;
 6. bieżących zadań realizowanych przez Schronisko.

Członkowie Rady pełnią funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia.

Kontakt: radaspoleczna@napaluchu.waw.pl

Skład osobowy Rady Dialogu Społecznego ds. Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie:

 • Magdalena Roguska
 • Joanna Staniszkis
 • Tomasz Sybilski
 • Patrycja Stawiarz
 • Michał Adach
 • Dorota Jedynak
 • Jakub Gasik
 • Mateusz Miedzik
 • Tomasz Śpica
 • Maja Więcławska
 • Magdalena Kowerska
 • Agata Malarska-Madura
 • Agnieszka Siwczyk
 • Olga Szafranow
 • Barbara Grabowska
 • Monika Nowicka

Protokoły z posiedzeń Rady Społecznej przy schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie:

Protokół z I posiedzenia Rady z 20.04.2022 r.

Protokół z II posiedzenia Rady z 25.05.2022 r.

Protokół z III posiedzenia Rady z 30.06.2022 r. z załącznikami

Protokół z IV posiedzenia Rady z 10.08.2022 r. z załącznikiem

Protokół z V posiedzenia Rady z 14.09.2022 r. z załącznikiem

Protokół z VI posiedzenia Rady z 25.10.2022 r.

Załączniki do protokołu z VI posiedzenia Rady:

 1. Zasady współpracy Schroniska z Fundacjami
 2. Raport w sprawie dostosowania Schroniska do nowego rozporządzenia

Protokół z VII posiedzenia Rady z 29.11.2022 r. z załącznikiem

Protokół z VIII posiedzenia Rady z 24 stycznia 2023 r. z załącznikami

Protokół z IX posiedzenia Rady z 28 lutego 2023 r. z załącznikami

Protokół z X posiedzenia Rady z 28 marca 2023 r. z załącznikami

Protokół z XI posiedzenia Rady z 25 kwietnia 2023 r. z załącznikami

Protokół z XII posiedzenia Rady z 30 maja 2023 r. z załącznikiem

Protokół z XIII posiedzenia Rady z 26 czerwca 2023 r.