Dzieci dla zwierząt

We wrześniu 2023 roku rozpoczął się miejski projekt edukacyjny „Dzieci dla zwierząt”. Objął pilotażem 15 szkół podstawowych z całej Warszawy. Program został przygotowany z myślą o uczniach i uczennicach klas 1-3 publicznych szkół podstawowych i powstał dzięki współpracy miejskich biur i jednostek: Biura Edukacji, Biura Ochrony Środowiska, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego, przy wsparciu Eko Patrolu Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Ponad 660 uczennic i uczniów z warszawskich szkół podstawowych wzięło udział w tym miejskim programie na rzecz ochrony praw zwierząt. Podczas zajęć dzieci uczyły się m.in. jak dbać o zwierzęta i jak się wobec nich zachowywać, żeby zapewnić zarówno im, jak i sobie bezpieczeństwo.

W szkołach, gdzie realizowany był projekt „Dzieci dla zwierząt”, uczniowie i uczennice wykonywali zadania z zakresu edukacji humanitarnej poświęcone zapobieganiu bezdomności zwierząt domowych. Za wykonanie zadania, klasa zdobywała punkty – stempel „Piątka od psiaka i kociaka”.

Klasy, które wzięły udział w projekcie zrealizowały łącznie blisko 200 zadań. Były to m.in. akcje charytatywne, obchody Dnia Kundelka, Dnia Kota, Międzynarodowego Dnia Praw Zwierząt, spotkania ze specjalistami (m.in. z pracownikami schroniska, Eko Patrolem Straży Miejskiej), konkursy plastyczne i literackie, wystawy, prezentacje, pokazy filmowe związane z prawami zwierząt i opieką nad nimi.

Projekt rozpoczął się od szkoleń dla nauczycieli. Prowadzili je eksperci i praktycy w zakresie behawiorystki, weterynarii, praw zwierząt. Nauczyciele odwiedzili również Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego, gdzie zapoznali się z organizacją placówki, pracą lekarzy weterynarii, opiekunów i behawiorystów.

W nadchodzącym roku szkolnym 2024/2025 projekt będzie kontynuowany w dotychczasowym partnerstwie.