Status prawny

Schronisko Na Paluchu im. Jana Lityńskiego jest jednostką budżetową m.st. Warszawy, powołaną Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XXX/406/2000 z dnia 21 grudnia 2000 roku.

Nie posiada osobowości prawnej. Rodzaj działalności wg. PKD 7500z – działalność weterynaryjna

Podstawy prawne działania:

Pliki do pobrania: