Pomoc dla zwierząt z Ukrainy / Допомога тваринам з України

Status prawny

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie jest jednostką budżetową m.st. Warszawy, powołana Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XXX/406/2000 z dnia 21 grudnia 2000 roku.

Nie posiada osobowości prawnej. Rodzaj działalności wg PKD 7500z – działalność weterynaryjna

Podstawy prawne działania:

Pliki do pobrania formacie PDF: