Status prawny

STATUS PRAWNY

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie jest jednostką budżetową m.st. Warszawy, powołana Uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr XXX/406/2000 z dnia 21 grudnia 2000 roku.

Nie posiada osobowości prawnej. Rodzaj działalności wg PKD 7500z – działalność weterynaryjna

Podstawy prawne działania:

Pliki do pobrania formacie PDF:

Uchwała Rady m.st. Warszawy o utworzeniu Schroniska

Statut Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie