Kontakt

DANE TELEADRESOWE

Schronisko Na Paluchu im. Jana Lityńskiego
Jednostka budżetowa m.st. Warszawy
ul.Paluch 2
02-147 Warszawa, Polska
tel.: +48 228680634
faks: +48 228680634
e-mail: info@napaluchu.waw.pl

SMS/MMS: 573 172 856

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /Schroniskonapaluchu/SkrytkaESP

Nr konta dla darowizn:
CitiBank Handlowy
76 1030 1508 0000 0005 5005 0005

Nr konta dla dostawców:
CitiBank Handlowy
54 1030 1508 0000 0005 5005 0013

NIP: 522-25-84-702
REGON: 017189145

P.O. DYREKTOR SCHRONISKA

Mateusz Miedzik
e-mail: mateusz.miedzik@napaluchu.waw.pl


P.O. ZASTĘPCA DYREKTORA
KIEROWNIK AMBULATORIUM

Jakub Gasik
e-mail: jakub.gasik@napaluchu.waw.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNYCH

Magdalena Gniadzik
e-mail: magdalena.gniadzik@napaluchu.waw.pl

SEKRETARIAT SCHRONISKA

tel.: +48 228680634 wew. 5
e-mail: info@napaluchu.waw.pl

BIURO PRZYJĘĆ I ADOPCJI ZWIERZĄT

tel.: +48 228681578 wew.1/ 228681579 wew.1
faks: +48 228460250; 22 868 06 34 wew. 0
e-mail: ba@napaluchu.waw.pl

KIEROWNIK SEKCJI
PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI

Grzegorz Sandomierski 
e-mail: grzegorz.sandomierski@napaluchu.waw.pl

ZASTĘPCA KIEROWNIKA SEKCJI
PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI

Natalia Borkowska 
e-mail: natalia.borkowska@napaluchu.waw.pl

KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKI BYTOWEJ

Tomasz Śpica 
e-mail: tomasz.spica@napaluchu.waw.pl

KADRY

Agnieszka Arciszuk
e-mail: agnieszka.arciszuk@napaluchu.waw.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bartłomiej Orzeł
tel.: +48 228680634 wew. 4
e-mail: ksiegowosc@napaluchu.waw.pl

KIEROWNIK SEKCJI PROMOCJI, DYDAKTYKI I WOLONTARIATU

Mariusz Maj

e-mail: mariusz.maj@napaluchu.waw.pl

WOLONTARIAT

Natasza Chabinowska

tel.: +48 22 8680634 wew. 3

e-mail: wolontariat@napaluchu.waw.pl

PROMOCJA I DYDAKTYKA

Patrycja Jarosz
Joanna Skrajnowska
tel.: +48 228680634 wew.2
e-mail: promocja@napaluchu.waw.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (DPO)

Robert Panewczyński
e-mail: iod@napaluchu.waw.pl

RADCA PRAWNY

Anna Portalska-Brzóska