Kontakt

DANE TELEADRESOWE

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Jednostka budżetowa m.st. Warszawy
ul.Paluch 2
02-147 Warszawa, Polska
tel.: +48 228680634
faks: +48 228680634
e-mail: info@napaluchu.waw.pl

Nr konta dla darowizn:
CitiBank Handlowy
76 1030 1508 0000 0005 5005 0005

Nr konta dla dostawców:
CitiBank Handlowy
54 1030 1508 0000 0005 5005 0013

NIP: 522-25-84-702
REGON: 017189145

DYREKTOR SCHRONISKA

Henryk Strzelczyk
e-mail: dyrektor@napaluchu.waw.pl

Z-CA DYREKTORA SCHRONISKA
KIEROWNIK AMBULATORIUM

Mateusz Miedzik
e-mail: mateusz.miedzik@napaluchu.waw.pl

BIURO PRZYJĘĆ I ADOPCJI ZWIERZĄT

tel.: +48 228460236 / 228681579
faks: +48 228460250
e-mail: ba@napaluchu.waw.pl

KIEROWNIK BIURA PRZYJĘĆ I ADOPCJI

Grzegorz Sandomierski 
e-mail: grzegorz.sandomierski@napaluchu.waw.pl

Z-CA KIEROWNIKA BIURA PRZYJĘĆ I ADOPCJI KOORDYNATOR WOLONTARIATU

Magda Migdał 
e-mail: magdalena.migdal@napaluchu.waw.pl

SEKCJA PROMOCJI I WOLONTARIATU

Patrycja Jarosz
Joanna Skrajnowska
tel.: +48 228680634-2
e-mail: promocja@napaluchu.waw.pl
e-mail: wolontariat@napaluchu.waw.pl

SEKRETARIAT SCHRONISKA

Emilia Kresso 

tel.: +48 228680634-1
e-mail: info@napaluchu.waw.pl
e-mail: emilia.kresso@napaluchu.waw.pl

SEKCJA ADMINISTRACJI

Mariusz Maj
e-mail: mariusz.maj@napaluchu.waw.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jerzy Dąbrowski
tel.: +48 228680634-3
e-mail: jerzy.dabrowski@napaluchu.waw.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (DPO)

Robert Panewczyński
e-mail: iod@napaluchu.waw.pl

RADCA PRAWNY

Anna Portalska-Brzóska