Ewidencje, rejestry i archiwa

Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego udostępnia dane z prowadzonych przez siebie rejestrów, ewidencji i zbiorów oraz archiwum zakładowego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Prowadzone rejestry i ewidencje:

 • Rejestr przyjęć zwierząt
 • Rejestr adopcji zwierząt
 • Rejestr zwierząt zwróconych właścicielom
 • Rejestr szczepień przeciwko wściekliźnie
 • Ewidencja zwierząt oznakowanych elektronicznie.
 • Rejestr pracowników i byłych pracowników.
 • Rejestr wolontariuszy i byłych wolontariuszy
 • Rejestr obserwacji w kierunku wściekliźnie
 • Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 • Rejestr umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Rejestr umów-zleceń.

Sposoby udostępniania informacji publicznej.

Na stronie BIP Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego udostępnione zostały informacje publiczne, podlegające udostępnieniu w tej formie. Informacje o sprawach publicznych nieudostępnione na tej stronie są dostępne w trybie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Plik do pobrania w formacie PDF: