Działalność wolontariuszy

W schronisku „Na Paluchu” obecnie działa ponad 300 aktywnych wolontariuszy, czyli osób, które regularnie minimum raz w tygodniu przychodzą do schroniska na kilka godzin.

 

Wolontariusze działają w 21 grupach, każda z nich ma swoich podopiecznych. Dzięki temu wszystkie zwierzęta są objęte opieką, można łatwiej rozpoznać ich
przyzwyczajenia, wady, zalety i potrzeby. 

 

Na czele każdej grupy stoi lider, który zarządza pracą grupy. Liderzy grup biorą także udział w podejmowaniu kluczowych decyzji dla schroniska podczas konsultacji z dyrektorem placówki.

 

Wolontariat w Schronisku "Na Paluchu"

„Na Paluchu” wolontariat nie jest jedynie dodatkowym elementem funkcjonowania schroniska – jest jego sercem, wizytówką. Bez wolontariuszy realizacja wielu zadań byłaby niemożliwa. W schronisku znajduje się obecnie ok. 400  psów a liczba kotów waha się od 30 do 150 zależnie od sezonu.

 

 

Ze schroniskiem współpracuje też w ramach wolontariatu wielu fotografów, zarówno amatorów jak i profesjonalistów. Fotowolontariusze robią zdjęcia zarówno w schronisku jak i na różnych wydarzeniach w których bierzemy udział z psami.  Zdjęcia wykorzystywane są na stronie schroniska i portalach społecznościowych do ogłaszania zwierząt. Ponadto wybrane zdjęcia wykorzystujemy tez w materiałach promocyjnych: billbordach, ulotkach, kalendarzach. Dołącz do nas. Dowiedz się jak zostać Fotowolontariuszem.

Wolontariusze wychodzą z psami na spacery, opiekują się kotami, socjalizują zwierzęta, tworzą ogłoszenia i szukają domów dla podopiecznych schroniska. Są odpowiedzialni także za kontakt z osobami zainteresowanymi adopcją. Przeprowadzają  spacery przedadopcyjne, wizyty w potencjalnych domach, a także monitorują dalsze losy swoich podopiecznych − utrzymują kontakt z ich nowymi rodzinami, służą radą, gdy pojawiają się problemy, odbywają wizyty kontrolne.

Poza pracą bezpośrednio związaną ze zwierzętami wolontariusze angażują się w akcje edukacyjne dotyczące zapobiegania bezdomności, dobrostanu zwierząt, relacji ludzko-zwierzęcych itd.

Działamy także w przestrzeni Internetu. Wolontariusze prowadzą profile swoich grup na Facebooku i Instagramie, gdzie ogłaszają swoich podopiecznych.

Za sukces uważamy fakt, że wolontariat cieszy się niezmierną popularnością. Od 2015 roku liczba wolontariuszy wzrosła z 180 do 330. Ponadto wiele osób, które nie mogą zadeklarować regularnych wizyt pomaga w schronisku doraźnie (bez umowy wolontariackiej) w ramach Pomocy w Spacerach.

Dołącz do nas

Przydatne linki:

Regulamin Wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu”

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie