Darowizny

Darowizny
Darowizny pieniężne prosimy przelewać na Konto m.st. Warszawy:

76 1030 1508 0000 0005 5005 0005

koniecznie tytułem „Pomoc dla Schroniska na Paluchu”.