Darowizny

Darowizny
Darowizny pieniężne prosimy przelewać na Konto m.st. Warszawy:

76 1030 1508 0000 0005 5005 0005

koniecznie tytułem „Pomoc dla Schroniska na Paluchu”.


Zapraszamy także do wsparcia współpracującej z nami Fundacji Przyjaciele Palucha

nr konta 16 1140 2004 0000 3502 8049 1238

Więcej o fundacji