Znak towarowy

Informujemy, że znak towarowy (logo) Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego objęty jest prawem ochronnym nr 361891 Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.