Rejestr oznakowanych elektronicznie martwych zwierząt domowych

Jak korzystać z rejestru?

Jeżeli poszukujesz zaginionego zwierzęcia oznakowanego elektronicznie i dysponujesz jego numerem mikroczipu, w celu upewnienia się czy zwierzę nie zostało znalezione martwe, wpisz 15-cyfrowy numer w wyszukiwarkę.

Jak wygląda numer mikroczipu?

  • naklejka z kodem kreskowym (15-cyfrowy numer) Naklejka z nr mikroczip
  • 15-cyfrowy numer wpisany odręcznie

Gdzie znaleźć nr mikroczipu?

  • książeczka zdrowia
  • dokumentacja zwierzęcia (umowa kupna-sprzedaży, umowa adopcyjna itp.)
  • papierowy wydruk z rejestracji zwierzęcia w bazie
  • metryka, paszport
  • inne

Numer mikroczipu mojego zwierzęcia jest w bazie. Co to oznacza?

Jeżeli mikroczip został odnaleziony w bazie oznacza to, że zwierzę zostało odnalezione martwe, wskazanego dnia i we wskazanej lokalizacji.

Przejmowaniem znalezionych zwłok na terenie m.st. Warszawy zajmują się zarządcy danego terenu. Zwłoki zwierząt zostają poddawane utylizacji.

Schronisko nie dysponuje szczegółami odnośnie zdarzeń związanych z ww. zwierzętami.