O schronisku

Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego jest jednostką budżetową m.st. Warszawy. W obecnym stanie organizacyjnym Schronisko funkcjonuje od 2001. Jesteśmy jednym z wykonawców Warszawskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt, przygotowywanym corocznie przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy i akceptowanym przez Radę m.st. Warszawy.

Nasza misja: Chronimy bezdomne zwierzęta, Stwarzamy im druga szansę. Wiemy, że czują.

Schronisko to nie dom docelowy dla bezdomnych zwierząt. To jedynie przystanek na ich trudnej drodze życia. Przystanek pomiędzy jednym a drugim domem. W najtrudniejszym dla nas okresie (lata 2010-2011) w Schronisku przebywało na co dzień 2400 zwierząt.
Obecnie w naszym Schronisku przebywa na co dzień ok. 670 psów i ok. 170 kotów. Miesięcznie do Schroniska trafia ok. 300 zwierząt, w tym: ok. 180 psów i ok. 120 kotów. Od 2011 roku stan dzień zwierząt zmniejsza się, a największą dynamikę zmniejszenia odnotowaliśmy w 2015 i 2016 (aż o 600 zwierząt). Schronisko funkcjonuje na 3 ha powierzchni, z czego 1 ha należący do Miasta i 2ha użyczone przez P.P. „Porty Lotnicze”. Schronisko zatrudnia łącznie 63 etatowych pracowników w ramach trzech sekcji: ambulatorium, biura przyjęć i adopcji zwierząt, opieki bytowej.

Jesteśmy także jednostką, w której wiedzę pogłębiają praktykanci: z techników weterynaryjnych, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Od 2014 roku stale współpracujemy z Kliniką Małych Zwierząt SGGW. W schronisku wykonywana jest także praca społecznie użyteczna.

Budżet Schroniska na 2018 rok wynosi 9 800 000 zł.
Nieocenioną pomocą dla naszych podopiecznych jest również wsparcie finansowe, jakie otrzymujemy od społeczeństwa oraz dary rzeczowe.

Biuro Przyjęć i Adopcji Zwierząt

Biuro Przyjęć i Adopcji Zwierząt poprzez całodobowy dyżur jest łącznikiem pomiędzy Miastem a Schroniskiem. To tu docierają bezdomne zwierzęta z terenu m.st. Warszawy dostarczane przez Eko-patrole SM i osoby prywatne, to tu rozpoczynają poszukiwania właściciele zagubionych zwierząt, to tu rozpoczynają się procesy adopcyjne osób zainteresowanych adopcją naszych podopiecznych.

Każde zwierzę dostarczone do Schroniska jest: opisane, sfotografowane, ma nadany nr identyfikacyjny, przechodzi badanie lekarskie, jest czipowane, oraz zaewidencjonowane w bazie Schroniska. Stąd trafia do pawilonów kwarantanny, gdzie przez 15 dni czeka na odbiór przez prawowitego opiekuna. Wszystkie przyjęte zwierzęta prezentujemy w bazie fotograficznej i na naszej stronie internetowej pod adresem www.napaluchu.waw.pl aby ułatwić właścicielom odnalezienie swoich zgub. To dzięki temu obecnie aż 41% psów przyjętych do Schroniska odbierają właściciele.

Większe szczęście mają zwierzęta, które zostały zaczipowane przez swoich właścicieli. Straż Miejska odwozi te zwierzęta wprost do domów. Nie muszą przybywać do Schroniska. To dlatego warto zaczipować swojego pupila, aby oszczędzić mu niespodzianek i wizyty w Schronisku.

Zwierzęta nieodebrane w okresie kwarantanny, po zakończonym okresie kwarantanny są przenoszone do pawilonów dla zwierząt i rozpoczynamy z jednej strony przygotowanie ich do adopcji (szczepienia, sterylizacja/kastracja, niezbędne badania lekarskie i leczenie), a z drugiej strony rozpoczynamy promowanie ich do adopcji.

Jak sama nazwa wskazuje Biuro realizuje również procesy wydawania zwierząt: właścicielom i do adopcji. Do zadań pracowników biura nalezą: zbadanie, czy osoba podająca się za właściciela zwierzęcia faktycznie nim jest, czy osoba zainteresowana adopcją może zapewnić właściwe warunki adoptowanemu zwierzęciu, przeprowadzenie właściwego wywiadu, doradzanie osobom zainteresowanym adopcją, przygotowywanie wizytówek dla zwierząt, które można zobaczyć na boksach. Tak naprawdę to właściwie całodobowe stanowisko dowodzenia w zakresie zwierząt. Tutaj także znajdują się gabinety weterynaryjne: przyjęć zwierząt, odpraw adopcyjnych

Szpital dla psów

W schronisku funkcjonuje szpital ogólny i szpital zakaźny dla psów. W szpitalu ogólnym znajduje się laboratorium, sale diagnostyczne i sale operacyjne.

Szpital koci

Do szpitala trafiają wszystkie chore koty i kotki. Tu je leczymy, aby następnie przygotować je do adopcji. Największym problemem dla kotów jest: katar koci, panleukopenia – choroby zakaźne bardzo groźne dla kotów. To dlatego niezbędna jest izolacja ich od zdrowych osobników i od otoczenia. To tego obiektu trafiają także małe kocięta, jeszcze niesamodzielne pozbawione matek. Dla kociąt takich utworzyliśmy tzw. Koci żłobek.

Kwarantanna dla psów

Na kwarantannę trafiają psy, które dopiero trafiły do schroniska. Kwarantanna trwa 15 dni. Odizolowanie psów trafiających do Schroniska od zwierząt już w nich przebywających i zaszczepionych jest konieczne, albowiem nie jest nam znany status epizootyczny dostarczanych do Schroniska zwierząt. Nawet jeśli w chwili przyjęcia zwierzę nie wykazuje objawów chorobowych, to nie wiemy z jakimi osobnikami się spotkał na terenie miasta, czym mógł się zarazić. Okres inkubacji chorób jest różny i może wynosić nawet do 14 dni. Stąd konieczność odbycia przez zwierzęta kwarantanny, indywidualnej obserwacji tych zwierząt, a także indywidualnej opieki.

Okres ten to także czas na odnalezienie zwierzęcia przez właściciela. Jeśli zwierzę nie zostanie odebrane przez właściciela, po odbyciu 15 dniowej kwarantanny jest ono przenoszone do innej części Schroniska i jest przygotowywane do adopcji (szczepienia, badania lekarsko-weterynaryjne, niezbędne zabiegi chirurgiczne, kastracja/sterylizacja, socjalizacja).

Pawilony dla zwierząt

W naszym schronisku jest 10 pawilonów dla psów (2 kwarantannowe i 8 pobytowych). Pawilony zostały wybudowane podczas gruntownej modernizacji Schroniska w latach 2005 – 2006. Każdy z pawilonów ma ogrzewanie podłogowe zapewniające utrzymanie temperatury wewnątrz nie niższej niż +15 stopni. Cały pawilon został podzielony na boksy. A każdy boks składa się z części wewnętrznej i części zewnętrznej. Taki sposób podziału zapewnia zwierzętom ciepło zimą, chłód latem, kontakt z otoczeniem środowiskiem oraz kontakt wzrokowy z sąsiadującymi psami. Część wewnętrzna tych pawilonów to prywatne powierzchnie przebywających tam zwierząt.

Schronisko tymczasowe

Ta część schroniska powstała jako tzw. Schronisko tymczasowe, gdzie miały przebywać zwierzęta z modernizowanego w latach 2005 – 2006 schroniska. Niestety, życie napisało inny scenariusz. Kiedy na skutek modernizacji znacząco zaczęły się poprawiać warunki dla zwierząt, zaczęliśmy odnotowywać ich zwiększony napływ.

Na koniec 2005 mieliśmy w schronisku już 1277 psów.


W 2021 roku Schronisko obchodziło 20-lecie istnienia jako jednostka miejska. Zachęcamy do obejrzenia albumu upamiętniającego te chwile.

Album z okazji 20-lecia Schroniska Na Paluchu