Wyniki konkursu pawilon dla bezdomnych kotów 

Z radością informujemy, że 28.10.2022 r. sąd konkursowy ogłosił wyniki konkursu architektonicznego na koncepcje architektoniczna pawilonu dla kotów w Wawrze.

Pierwszą nagrodę oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki otrzymał projekt arch. Piotra Głowackiego (Kraków). Pracę doceniono za poszukiwanie właściwej formy budynku o tak wyjątkowej funkcji i lokalizacji. Zaproponowany układ funkcjonalny w największym stopniu wypełnia potrzeby użytkownika. Jednocześnie w opinii sądu projekt umożliwia wprowadzenie dodatkowych usprawnień technologicznych na etapie dalszych prac projektowych. Prosta bryła budynku i użycie wysokiej jakości materiałów na elewacji podnosi rangę obiektu i harmonizuje z leśnym kontekstem. Praca w sposób najbardziej elastyczny pozwala na uszczegółowienie projektu zagospodarowania działki na dalszych etapach projektu.

Więcej informacji.