Referent ds. Przyjęć i Adopcji Zwierząt, promocji i dydaktyki