Referent ds. Przyjęć i Adopcji Zwierząt, dydaktyki i promocji