Pomoc dla zwierząt z Ukrainy / Допомога тваринам з України

Інформуємо, що Варшава є зоною ризику сказу.

🇵🇱 Tranzyt zwierząt w UE, legalizacja pobytu / 🇺🇦 Переміщення супроводжуючої тварини на територію ЄС, легалізація перебування

🇵🇱 Szanowni Państwo,

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać:

 

 • prawidłowe oznakowanie (czip)
 • ważne szczepienie na wściekliznę
 • wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie
 • świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii

 

W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy, zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę polsko–ukraińską wpuszczane są do Polski bez spełnienia powyższych wymogów weterynaryjnych, przy czym właściciele zwierząt są zobowiązani do uzupełnienia braków formalnych.

🇵🇱  Zasady postępowania na granicy:

Jeżeli jeden lub więcej z powyższych wymogów nie jest spełniony, należy zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy państwowej.

W celu objęcia Państwa zwierzęcia uproszczoną procedurą przekraczania granicy państwowej należy wypełnić wniosek o:

 

 1. pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE – jeżeli Polska jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę

lub

 

 1. tranzyt przez państwo członkowskie – jeżeli Polska nie jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę.

 

Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren Unii Europejskiej lub tranzyt przez państwo członkowskie

 

Po wypełnieniu wniosku, na miejscu zwierzę zostanie bezpłatnie:

 • oznakowane,

 • zaszczepione przeciwko wściekliźnie przez Inspekcję Weterynaryjną.

 

Po wykonaniu powyższych procedur wydane zostanie POZWOLENIE, które będzie dokumentem umożliwiającym legalne przemieszczenie ze zwierzęciem towarzyszącym do wskazanego miejsca docelowego.

W dalszej kolejności, po dotarciu na miejsce przeznaczenia (miejsca tymczasowego pobytu), konieczne jest zgłoszenie się do Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na miejsce tymczasowego pobytu celem uzyskania dalszych informacji co do postępowania ze zwierzęciem.

🇵🇱  Zasady postępowania w przypadku przekroczenia granicy bez zachowania powyższej procedury na granicy:

W przypadku przekroczenia granicy bez zachowania powyższej procedury, po dotarciu na miejsce przeznaczenia (tymczasowego pobytu) konieczne jest:

 1. zgłoszenie się ze zwierzęciem do zakładu leczniczego dla zwierząt, gdzie zwierzę zostanie zaczipowane i zaszczepione przeciwko wściekliźnie oraz gdzie zostaną Państwo poinformowani o dalszych procedurach. 

 1. zgłoszenie się do Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na miejsce tymczasowego pobytu celem uzyskania pozwolenia.

W przypadku m.st. Warszawy należy kontaktować się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Warszawie ul. Gagarina 15,  https://www.wawa.piw.gov.pl/, e-mail poczta@wawa.piw.gov.pl

tel. 22 840 43 33, 22 841 13 19, 22 851 60 02.

🇺🇦 Шановні пані і панове,

Відповідно до правил Європейського Союзу – собаки, коти та тхори, які в’їжджають з України, повинні мати:

 

 • правильне маркування (чіп)

 • діюча вакцинація проти сказу

 • результат титрування антирабічних антитіл

 • медичний сертифікат, виданий компетентними ветеринарними органами.

Детальну інформацію можна знайти на сайті Головної ветеринарної інспекції 

У зв’язку з військовими діями на території України, тварини, які перетинають польсько-український кордон, допускаються до Польщі без виконання вищезазначених ветеринарних вимог, але власники тварин будуть зобов’язані виповнити формальні недоліки на території Польщі.

 🇺🇦 Інформація для проходження кордону:

Якщо одна або декілька з вищезазначених вимог не виконується, про цей факт слід повідомити співробітника польської прикордонної служби, Національної податкової адміністрації (митної адміністрації) або поліції при перетині державного кордону.

Для включення вашої тварини до спрощеної процедури перетину державного кордону необхідно заповнити заяву на:

 

1. дозвіл на переміщення супроводжуючої тварини на територію ЄС – якщо Польща є країною призначення особи, яка перетинає кордон

 

або

 

2. транзит через сусідню державу – якщо Польща не є країною призначення особи, яка перетинає кордон.

 

Заява на дозвіл на переміщення супроводжуючої тварини на територію Європейського Союзу

 

Після заповнення заяви, тварина безкоштовно отримає на місці:

 • означення,

 • вакцинацію проти сказу зроблену ветеринарною інспекцією.

 

Після завершення вищезазначених процедур буде видано ДОЗВІЛ, який буде документом, що дозволяє легально переміщатися з твариною в супроводі до вказаного місця призначення.

Потім, після досягнення місця призначення (місця тимчасового перебування), необхідно зв’язатися з окружним ветеринаром, компетентним за місцем тимчасового перебування, щоб отримати додаткову інформацію про те, які вчинки слідує зробити далі.

 🇺🇦 Інформація у разі перетину кордону без дотримання зазначеної процедури на кордоні:

У разі перетину кордону без виконання вищевказаної процедури, після досягнення місця призначення (тимчасового перебування) необхідно:

1. відвідати ветеринарний заклад, де тварина буде чіпована та вакцинована проти сказу, де вас поінформують про подальші процедури. 

2. сконтактуватись з районним ветеринарним лікарем, компетентним за місцем тимчасового перебування, для отримання дозволу.

 

У випадку міста Варшави, будь ласка, зверніться до повітового ветеринарного спеціаліста у Варшаві – вул. Gagarina 15,  https://www.wawa.piw.gov.pl/ , e-mail: poczta@wawa.piw.gov.pl,

тел. 22 840 43 33, 22 841 13 19, 22 851 60 02.

🇵🇱 Paszporty dla zwierząt / 🇺🇦 Паспорти для тварин

🇵🇱  Osoby z Ukrainy chcące przemieszczać się ze zwierzętami po krajach Unii Europejskiej nie muszą wyrabiać tradycyjnego paszportu dla zwierzęcia.

W obrębie krajów Unii obowiązuje POZWOLENIE wydawane przez Powiatowego lekarza Weterynarii, które zastępuje paszport i jest respektowane przez wszystkie kraje UE.

Uchodźcy, którzy będą przemieszczać się do krajów z poza UE muszą wyrobić na własny koszt paszport dla zwierzęcia.

 🇺🇦 Yкраїнцям, які хочуть подорожувати з тваринами в країни Європейського Союзу, не потрібно отримувати традиційний паспорт тварини.

У країнах ЄС існує ДОЗВІЛ, виданий окружним ветеринарним лікарем, який замінює паспорт і приймається всіма країнами ЄС.

Біженці, які переїжджатимуть до країн з-за меж ЄC повинні за свій рахунок зробити паспорт на тварину

🇵🇱 Bezpłatna pomoc weterynaryjna / 🇺🇦 Безкоштовна ветеринарна допомога

🇵🇱  Szczepienie i czipowanie / 🇺🇦  щеплення та чипуванне тварин:

 • Andrzej Krajewski – 692 007 920,  ul. Nowoursynowska 147, Warszawa Ursynów;
 • Małgorzata Brzóska – tel. 501 980 159, ul. Klaudyny 32  Warszawa Bielany;
 • Barbara Fojut-Pałka – tel. 22 6759845 ul. Bartnicza 3, Warszawa Targówek;
 • Dariusz Radajewski- tel. 22 6714000 ul. Umińskiego, nr 16, lok. A, Warszawa Praga Pd;
 • Bożena Marczak-Bryzek – tel. 602246039 ul. Obszarowa 1, Warszawa Wawer;
 • Mirosław Hącel – tel. 501 864 718 ul. Morcinka 32, Warszawa Bemowo;
 • Marcin Kaliniak – tel. 22 4359936, email: wolavet@wp.pl , ul. Tyszkiewicza 11a lok. U2-01, Warszawa Wola;
 • Klaudia Bończak – tel. 608 501 008 ul. Paganiniego 3, Warszawa Włochy

🇵🇱  Szczepienie, czipowanie, leczenie / 🇺🇦  щеплення, чипуванне, лікування тварин:

🇵🇱  Wykaz zakładów leczniczych dla zwierząt, które zgłosiły deklarację pomocy i jej zakres do Urzędu m.st. Warszawy / 🇺🇦 Перелік установ для обробки тварин, які повідомили декларацію про допомогу та її обсяг до Управління міста Варшави з Варшави

🇵🇱  Wykaz zakładów leczniczych dla zwierząt, które zadeklarowały bezpłatną pomoc na swoich stronach internetowych / 🇺🇦  Перелік закладів охорони здоров’я тварин, які заявили про безкоштовну допомогу на своїх веб-сайтах :

🇵🇱  Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie również włączyło się do niesienia pomocy zwierzętom uchodźców i zwierzętom z Ukrainy.

Pomoc udzielana jest przy ul. Paluch 2 w godzinach 12.00 – 18.00. W sytuacjach zagrożenia życia zwierzęcia pomoc udzielana jest całodobowo

Schronisko oferuje bezpłatnie:

 • pomoc zwierzętom wymagającym natychmiastowego leczenia

W sprawie pomocy i wsparcia prosimy o kontakt na całodobowe numery telefonów: +48 22 868 15 78,  i 22 868 15 79 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ba@napaluchu.waw.pl lub info@napaluchu.waw.pl.

🇺🇦  притулок для бездомних тварин у Варшаві також долучився до допомоги тваринам-біженцям з України.

Допомога надається за вул. Палюх 2 з 12.00 до 18.00. У ситуаціях, коли життя тварини під загрозою, допомога надається цілодобово.

У хостелі безкоштовно надаються:
 • допомога тваринам, які потребують негайного лікування
За допомогою та підтримкою звертайтеся за цілодобовими телефонами: +48 22 868 15 78 та 22 868 15 79 або електронною поштою: ba@napaluchu.waw.pl або info@napaluchu.waw.pl .

🇵🇱  W sprawie szczepień przeciwko wściekliźnie oraz czipowania zwierząt

należy kontaktować się z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii

w Warszawie, ul. Gagarina 15, tel. 22 840-43-33.

🇺🇦  У разі питань щодо вакцинації проти сказу та чипування тварин звертайтеся до Повітової ветеринарної інспекції

у Варшаві, вул. Гагаріна 15 тел. 22 840-43-33.

🇵🇱 Wsparcie materialne - karma / 🇺🇦 Матеріальне забезпечення - корм

🇵🇱 Lista miejsc, gdzie można otrzymać wsparcie w postaci suchej karmy bytowej dla zwierząt pozostających pod opieką uchodźców z Ukrainy

🇺🇦 Список місць, де можна отримати допомогу у вигляді сухого домашнього корму для тварин, які перебувають під опікою біженців з України

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek, www.fretek.org – karma dla fretek
 • Fundacja Azylu Koci Świat, www.kociswiat.org.pl – karma dla kotów, kuwety, transportery
 • Fundacja Szanowny Pan Kot, www.szanownypankot.org – karma dla kotów, żwirek, kuwety, miski
 • Fundacja Zwierzęca Polana, www.fundacjazwierzecapolana.org – karma dla psów

🇵🇱 Pomoc dla zwierząt w Organizacjach pozarządowych / 🇺🇦 Допомогу тваринам в Громадські організації

🇵🇱 Lista miejsc statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, które zgłosiły deklarację pomocy i jej zakres do Urzędu m.st. Warszawy

🇺🇦 Список місць, які законодавчо займаються захистом тварин, які повідомили про декларацію про допомогу та її обсяг до Управління столичного м. з Варшави

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek
  tel. +48 883 324 684
  zarzad@fretek.org
  www.fretek.org
 • Fundacja Azylu Koci Świat
  tel. +48 603 651 388 (język polski i angielski)
  fundacja@kociswiat.org.pl (w każdym języku)
  www.kociswiat.org.pl
 • Fundacja Szanowny Pan Kot
  tel. +48 603 750 303 (język polski i angielski, w minimalnym stopniu rosyjski)
  warszawa@szanownypankot.pl
  https://szanownypankot.org/

 

🇵🇱  Pełny zakres pomocy / 🇺🇦  повний спектр допомоги