Kefir 0655/24

  • W typie rasy: MIX AST
  • Wiek: 5 lat
  • Płeć: samiec
  • Waga: 36 kg
  • Nr: 0655/24
  • Status: wkrótce do adopcji
  • Przyjęty: 2024-05-02
  • Znaleziony: # weryfikacja
  • Boks: 081 R3
  • Grupa: TTB
w trakcie poznawania
Pies pod opieką grupy TTB
Kontakt w sprawie adopcji Kontakt z Biurem Przyjęć i Adopcji Zwierząt