Brita 0422/21

 • W typie rasy: Mieszaniec
 • Wiek: 10 miesięcy
 • Płeć: samica
 • Waga: 19 kg
 • Nr: 0422/21
 • Status: wydane
 • Przyjęty: 2021-03-17
 • Wydany: 2021-04-25
 • Znaleziony: Warszawa, ul. Raszyńska
 • Boks: 095 R4
 • Grupa: Sfora
Pies w trakcie poznawania. Adopcja jest możliwa po minimum 3 spacerach z wolontariuszem i wizycie przedadopcyjnej.
Pies pod opieką grupy Sfora
Kontakt w sprawie adopcji