Oświadczenie Dyrektora Schroniska z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie wezwania do przeprosin

Odpowiadając na wezwanie wolontariuszy doręczone w dniu 7 czerwca 2021 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wielokrotnie publikowane na stronach prowadzonych przez grupy wolontariuszy na portalu Facebook, uprzejmie informuję i wyjaśniam:

W dniu 31 maja 2021 roku w Programie Czwartym Polskiego Radia odbyła się audycja „Dajesz radę” z moim udziałem, poświęcona zastrzeżeniom wolontariuszy do zmienionej procedury adopcyjnej zwierząt, obowiązującej w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt od dnia 10 maja 2021 roku. Procedura ta porządkuje zasady adopcji zwierząt, określając zasady adopcji, role jej uczestników i czas trwania procesu adopcyjnego. W procedurze adopcyjnej wprowadzono nową instytucję, to jest instytucję sprzeciwu, która polega na możliwości zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, która nie została zakwalifikowana do adopcji zwierzęcia.

W przywołanej audycji, wbrew twierdzeniom wolontariuszy, nie wyrażałem się w sposób kłamliwy i zniesławiający wolontariuszy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie.

W czasie audycji potwierdziłem jedynie fakt dotyczący występowania wzajemnych relacji, często emocjonalnych, pomiędzy wolontariuszami, a zwierzętami, co jest również prezentowane przez samych wolontariuszy, jak również bezsporny fakt domagania się przez wolontariuszy wydłużonych procesów adopcyjnych, co przekłada się na dłuższy pobyt zwierzęcia w Schronisku. Dalsza część mojej wypowiedzi nie jest stwierdzeniem faktu, a jedynie rozważaniem nad przyczynami takiego stanu rzeczy, o czym przesądza użyty tryb przypuszczający.

Dyrektor Schroniska „Na Paluchu” w Warszawie

/-/ Henryk Strzelczyk