Oświadczenie Dyrektora Schroniska ws modernizacji schroniska

Oświadczenie Dyrektora Schroniska z dnia 12 sierpnia  2021 roku w sprawie kłamliwego rozpowszechniania informacji dotyczącej budowy „oranżerii”.

W związku z kłamliwym rozpowszechnianiem, powielaniem, propagowaniem i upublicznianianiem informacji na portalu Facebook oraz z wykorzystaniem innych środków przekazu w tym informowaniu osób chcących adoptować zwierzęta, a dotyczącej rzekomej budowy w Schronisku Na Paluchu „oranżerii” uprzejmie informuję i wyjaśniam:

„Oranżeria” opisana w Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla zadania inwestycyjnego o nazwie Modernizacja Schroniska jest niczym innym tylko zaprojektowanym łącznikiem o proponowanej powierzchni 28,89 m.kw. pomiędzy obecnym budynkiem administracyjnym, a projektowanym dodatkowym budynkiem, który ma zapewnić łączność i funkcjonalność obydwu budynków łącząc je w jedną całość.  W łączniku zaproponowano również klatkę schodową. Dla powiększenia dostępnej dla odwiedzających schronisko i osób współpracujących zadaszonej powierzchni, projektant zawarł takie rozwiązanie w PFU jako propozycję. Uznałem, może błędnie, że propozycja projektanta budowy przeszklonego łącznika o lekkiej konstrukcji jest lepsza, niż budowa ciemnego łącznika, zadaszenia lub rezygnacja z niego powodująca, że pomiędzy wejściem z jednego do drugiego budynkiem pozostanie wolna przestrzeń.

Łącznik nazwany przez projektanta szumnie „oranżerią” jest częścią proponowanego rozwiązania inwestycyjnego, a nie samodzielną inwestycją – zachcianką i fanaberią dyrektora, jak jest to przedstawiane.  

Dla wszystkich chętnych – projekt „Modernizacja Schroniska” jest w dyspozycji inwestora zastępczego którym jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta i nie jest okryty tajemnicą – każdy może z nim się zapoznać.

Reasumując, w mojej ocenie taki fałszywy przekaz służy jednemu – dyskredytacji pracowników Schroniska w tym i mojej osoby, oraz graniu na emocjach osób które nie mając pełnej wiedzy otrzymują informację że zamiast budynków dla zwierząt Dyrektor „buduje sobie oranżerię”.

/-/ Henryk Strzelczyk

Dyrektor Schroniska