Pomoc w spacerach

Szanowni Państwo, z uwagi na zagrożenie koronawirusem od 16.10.2020 do odwołania nie przyjmujemy osób do pomocy w spacerach.

 

Obecnie potrzebujemy głównie osób do pomocy w spacerach w dni powszednie. Należy zgłosić się min 2-3 dni wcześniej. W weekendy liczba miejsc ograniczona. Informacja jak się zgłosić poniżej.

Spacery w schronisku różnią się od tych w miejskich parkach z naszymi domowymi psami. Pomoc w spacerach wymaga sprawności fizycznej, umiejętności koncentracji i szybkiego reagowania.

Spacery odbywają się na terenie przy Schronisku na Paluchu, ul. Paluch 2, Warszawa (dojazd autobusem 124 z P+R Al. Krakowska).

Do pomocy w spacerach można zgłosić się jednorazowo.

Jeśli chcesz się bardziej zaangażować zgłoś się do wolontariatu.

Zasady

Osoby pomagające w spacerach:

  • muszą być pełnoletnie i mieć przy sobie dowód osobisty
  • muszą być sprawne fizycznie umożliwiająca udział w intensywnych spacerach przez min. 3 godziny
  • muszą UMÓWIĆ SIĘ telefonicznie z wolontariuszem wskazanym przez schronisko. Osoby przychodzące do Biura Adopcji samodzielnie NIE BĘDĄ OBSŁUGIWANE.
  • nie wybierają sobie psów, z którymi chcą iść na spacer
  • przychodzą na min. 3 godziny, nie szukamy osób na pojedyncze spacery
  • mogą pomagać w godz. 10-17, ale faktyczny czas określony jest przez wolontariusza, któremu się pomaga (większość grup zaczyna o godz. 10 lub 11)
  • muszą być pod stałą opieką wolontariusza, od którego zezwolenie posiadają,
  • nie mogą same wchodzić do klatek i wyjmować psów;
  • muszą nosić identyfikator, który otrzymają od wolontariusza
  • Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa dzieci nie mogą brać udziału w spacerach (nawet jako osoby towarzyszące). W schronisku może dochodzić do niebezpiecznych sytuacji (zerwanie się psa ze smyczy, pogryzienia itp.) – od osób pomagających w spacerach oczekujemy poświęcenia całej uwagi wyprowadzanym psom. Dla dobra ludzi i zwierząt zapraszamy bez dzieci.

Jak się zgłosić

Przesłanie zgłoszenia do pomocy w spacerach w formie mailowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zawartych w mailu danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), art. 6 ust 1. lit a.

Administratorem danych jest Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@napaluchu.waw.pl

Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody.

Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania (sprostowania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgłoszenie w formie mailowej, a przez to podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc pomagać w spacerach. Wysyłając zgłoszenie, wysyłający potwierdza, że ukończył 18 lat