Zajęcia edukacyjne – podsumowanie 2023/2024

W roku szkolnym 2023/24 Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego w Warszawie przeprowadziło 96 zajęć. Podczas nich spotkaliśmy się z 2304 osobami, głównie z dziećmi, ale także z młodzieżą i dorosłymi. 28 zajęć przeprowadziliśmy w Schronisku, 68 poza nim.

Odwiedziliśmy:

11 przedszkoli,

19 szkół podstawowych,

1 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,

2 wyższe uczelnie,

2 kluby seniorów,

1 urząd dzielnicy.