Strona główna O adopcji Wizyta w schronisku

Wizyta w schronisku

                                                                                                                                                                                                                  Mapa Schroniska
Schronisko jest otwarte dla: Mapa Schroniska

w godz. 12:00-17:00
 • osób odwiedzających zwierzęta oraz zamierzających adoptować zwierzę w godzinach:
 • wolontariuszy w ramach zawartej umowy porozumienia,
w godz. 10:00-18:00
 • osób poszukujących i odbierających własne zwierzęta
w godz, 8:00-16:00 w dni powszednie
 • interesantów w sprawach administracyjnych Schroniska

Podczas pobytu w Schronisku nie wolno Ci:
 • samowolnie otwierać klatek i boksów,
 • spacerować po terenie ze swoimi zwierzętami,
 • poruszać się na rolkach, deskorolkach, rowerze,
 • biegać,
 • dokarmiać zwierząt,
 • wkładać rąk między kraty czy siatki, wchodzić poza barierkę a tym bardziej drażnić zwierząt,
 • przechodzić poza barierkę oddzielająca pawilony i drogę komunikacyjną,
 • dotykania zwierząt i zbyt bliskiego podchodzenia do psów przy budach i za ogrodzeniem.
Jeżeli jesteś zainteresowany adopcją zapoznaj się z Procedurami Adopcyjnymi

Jeśli przybyłeś do Schroniska z dzieckiem to:
 • nie dopuszczaj do samodzielnego poruszania się dziecka po terenie Schroniska,
 • nie pozwalaj na bezpośrednie kontakty dziecka ze zwierzętami i wkładanie rąk za siatki,
 • zachowuj bezpieczną odległość od: klatek w których przebywają zwierzęta, zwierząt przy budach oraz psów wyprowadzanych na smyczy przez opiekunów i wolontariuszy,
 • zachowaj bezpieczną odległość od rowów melioracyjnych, kanałów ściekowych wzdłuż boksów.
   

  Jeżeli szukasz zagubionego zwierzęcia
 • koniecznie przejrzyj Katalog fotograficzny przyjmowanych zwierząt i kiedy go odnajdziesz poproś personel o przyprowadzenie zwierzęcia w celu odebrania, dalszym procesem pokieruje pracownik biura.
 • jeśli nie odnajdziesz go w katalogu poproś personel o zapisanie danych na temat zwierzęcia i właściciela w Rejestrze zgub. Personel Biura adopcji i przyjmowania zwierząt udzieli Ci stosownej pomocy i informacji na temat dalszych działań
Jeżeli doprowadzasz do Schroniska znalezione zwierzę (musi być ono na smyczy lub w kliperze) kieruj się wprost do biura przyjęć zwierząt, aby powierzyć go pod opiekę pracowników Schroniska i wypełnić w biurze stosowny dokument przekazania.
 
Ważne informacje:
 • Schronisko zajmuje się wyłącznie udzielaniem pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym przebywającym w Schronisku.
 • Schronisko nie prowadzi działalności gospodarczej w tym usług weterynaryjnych i hotelu dla zwierząt.
 • Po terenie Schroniska możesz poruszać się samodzielnie tylko po ciągach komunikacyjnych, zakaz wstępu dotyczy tylko części szpitalnych i kwarantanny oraz zaplecza technicznego.
 • Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą się poruszać po terenie Schroniska tylko pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub dorosłych opiekunów.
 logo_syrenka Materiały do pobrania |Linki zewnętrzne | Przetargi | BIP   logo_bip| Polityka prywatności
W tym roku zaadoptowano ze schroniska 2910 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 560 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m. st. Warszawy
Dyrektor Schroniska: Henryk Strzelczyk (od 15.11.2016)

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); info@napaluchu.waw.pl
Promocja - w. 2; promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); ksiegowosc@napaluchu.waw.pl
22 846-02-36, 22 868-15-79, 604-778-747 - całodobowo w sprawach zwierząt
fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje przez 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 17.00
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

Przez 7 dni w tygodniu w godz. 10.00 - 18.00

Jeśli szukasz zagubionego pupila koniecznie zabierz dowód tożsamości
i dokument potwierdzający własność zwierzęcia: książeczka szczepień, zdjęcia itp.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Całodobowo za pośrednictwem Straży Miejskiej i upoważnionych służb.
W godzinach 8.00 - 20.00 za pośrednictwem osób prywatnych.