Strona główna BIP Majątek Schroniska

MAJĄTEK SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt jest użytkownikiem nieruchomości położonej przy ul. Paluch 2, na działce gruntowej o nr ewidencyjnym 24 w obrębie 2-06-07 o powierzchni ogólnej gruntów równej 9.949 m kw., stanowiącej własność m.st. Warszawy

Majątkiem Schroniska zarządza Dyrektor Schroniska na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

 


Wykaz majątku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie na dzień 31.12.2017 r.


Suma aktywów    12 134 527,34


A. Aktywa trwałe 11 448 432,06


I. Wartości niematerialne i prawne 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 12 134 527,34

1.Środki trwałe 11 448 432,06

2. Grunty 0,00

3. Budynki. Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11 068 527,34

4. Urządzenia techniczne i maszyny 104 151,18

5.Środki transportu 59 361,84

6. Inne środki trwałe 216 391,70


B. Aktywa obrotowe 686 095,28


Wprowadzono: 16 listopada 2012 r. (Mariusz Maj)

Aktualizowano: 30 kwietnia 2018 r. (Mariusz Maj)
 logo_syrenka Materiały do pobrania |Linki zewnętrzne | Przetargi | BIP   logo_bip| Polityka prywatności
W tym roku zaadoptowano ze schroniska 2998 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 549 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m. st. Warszawy
Dyrektor Schroniska: Henryk Strzelczyk (od 15.11.2016)

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); info@napaluchu.waw.pl
Promocja - w. 2; promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); ksiegowosc@napaluchu.waw.pl
22 846-02-36, 22 868-15-79, 604-778-747 - całodobowo w sprawach zwierząt
fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje przez 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 17.00
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

Przez 7 dni w tygodniu w godz. 10.00 - 18.00

Jeśli szukasz zagubionego pupila koniecznie zabierz dowód tożsamości
i dokument potwierdzający własność zwierzęcia: książeczka szczepień, zdjęcia itp.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Całodobowo za pośrednictwem Straży Miejskiej i upoważnionych służb.
W godzinach 8.00 - 20.00 za pośrednictwem osób prywatnych.