Strona główna BIP Ewidencje, rejestry i archiwa

EWIDENCJE, REJESTRY I ARCHIWA

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie udostępnia dane z prowadzonych przez siebie rejestrów, ewidencji i zbiorów oraz archiwum zakładowego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.)

Prowadzone rejestry i ewidencje:

 1. Rejestr przyjęć zwierząt

 2. Rejestr adopcji zwierząt

 3. Rejestr zwierząt zwróconych właścicielom

 4. Rejestr szczepień przeciwko wściekliźnie
 5. Ewidencja zwierząt oznakowanych elektronicznie.

 6. Rejestr pracowników i byłych pracowników.

 7. Rejestr wolontariuszy i byłych wolontariuszy

 8. Rejestr obserwacji w kierunku wścieklizny
 9. Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

 10. Rejestr umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

 11. Rejestr umów-zleceń.

Sposoby udostępniania informacji publicznej.

Na stronie BIP Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie udostępnione zostały informacje publiczne, podlegające udostępnieniu w tej formie. Informacje o sprawach publicznych nie udostępnione na tej stronie są dostępne w trybie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Plik do pobrania w formacie PDF:


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Wprowadzono: 16 listopada 2012 r. (Mariusz Maj)

Aktualizowano: 31 grudnia 2013 r. (Mariusz Maj)
 logo_syrenka Materiały do pobrania |Linki zewnętrzne | Przetargi | BIP   logo_bip| Polityka prywatności
W tym roku zaadoptowano ze schroniska 2998 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 549 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m. st. Warszawy
Dyrektor Schroniska: Henryk Strzelczyk (od 15.11.2016)

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); info@napaluchu.waw.pl
Promocja - w. 2; promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); ksiegowosc@napaluchu.waw.pl
22 846-02-36, 22 868-15-79, 604-778-747 - całodobowo w sprawach zwierząt
fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje przez 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 17.00
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

Przez 7 dni w tygodniu w godz. 10.00 - 18.00

Jeśli szukasz zagubionego pupila koniecznie zabierz dowód tożsamości
i dokument potwierdzający własność zwierzęcia: książeczka szczepień, zdjęcia itp.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Całodobowo za pośrednictwem Straży Miejskiej i upoważnionych służb.
W godzinach 8.00 - 20.00 za pośrednictwem osób prywatnych.